Adresa

Radobyčická 729/10
301 00 Plzeň

}

PROVOZNÍ DOBA

Po – Pá
7:00 – 15:30

ADRESA

Radobyčická 729/10
301 00 Plzeň

}

PROVOZNÍ DOBA

Po – Pá 7:00 – 15:30

DANKOVIČ

Geodetická kancelář – zaměříme každý cíl

Již více než 30 let zaměřujeme pozemky

Každý rok realizujeme průměrně 600 zakázek

%

Získáte 100% služby za 80 % běžné ceny na trhu

Katastr
nemovitostí

Inženýrská
geodézie

NAŠE
SLUŽBY

Mapování, podklady
pro projektování

Další
služby

Katastr
nemovitostí

Inženýrská
geodézie

NAŠE
SLUŽBY

Mapování, podklady
pro projektování

Další
služby

Referenční projekty

Katastr nemovitostí

Polohopisné a výškopisné plány
Příčné a podélné profily
Účelové mapy

Dejte svému majetku pevné hranice.

Geodetické práce v katastru nemovitostí spočívají ve vytyčování vlastnické hranice pozemku. Tuto službu využijete zejména při darování nebo prodeji pozemků či jejich částí, kolaudaci stavby nebo pro získání hypotéky či vyznačení věcného břemene.

Pro vyznačení budovy, pro rozdělení pozemku nebo pro zřízení věcného břemene budete potřebovat geometrický plán. Vytvoříme vám polohopisné i výškopisné plány a účelové mapy.

V rámci zeměměřičských činností provedeme také určení hranic pozemků a návrh parcelace při pozemkových úpravách. Veškeré údaje poté zaneseme do katastru nemovitostí.

Inženýrská geodézie

Vytyčení staveb
Mapování vedení i přípojek
Zaměřování studen

Máte v plánu stavět? Pak se neobejdete bez inženýrské geodézie.

Podklady pro úspěšnou realizaci stavby zahrnují mapování terénu, vytyčení stavby a přípojek vody, plynu a kanalizace. Dále vás čeká vytyčení trasy nadzemního i podzemního vedení a vybudování polohové a výškové měřické sítě.

Po dokončení stavby následuje její zpětné zaměření. Pro úřady vám dodáme kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby a inženýrských sítí včetně přípojek. Provedeme také
zaměření studny se zákresem v platné mapě katastru nemovitostí.

Mapování a podklady pro projektování

Projektová dokumentace
Digitalizace katastru
Podklady k účelovým mapám

Potřebujete získat podklady pro projektování? Pak hledáte na správném místě.

Základem je zpracování polohopisného a výškopisného plánu a zakreslení řezů objektem nebo terénem pomocí podélných a příčných profilů.

Pro zobrazení projektů a zákres inženýrských sítí a přípojek vytvoříme účelové mapy.

V případě potřeby zajistíme také digitalizaci stavu katastru nemovitostí a zjednodušenou
evidenci pozemků a parcel, jejichž hranice nejsou v terénu patrné.

Další služby

Podklady k převodu nemovitosti
Geodetické poradenství
Úředně oprávnění inženýři

Kromě hlavních geodetických prací nabízíme také poradenství v oboru zeměměřičství se specializací především na katastr nemovitostí včetně zajištění podkladů potřebných k převodu nemovitosti.

Pro formální úřední výkony můžete využít služeb úředně oprávněného zeměměřického inženýra.

Průběh běžné zakázky

Každá zakázka je něčím specifická, nejčastěji se na nás však obracíte s žádostí o tvorbu geometrického plánu.

Většinu práce uděláme za vás, a to i včetně komunikace s katastrálním úřadem. Podívejte se, v jakých krocích postupují standardní zakázky a jak dlouho trvají.

Necháme si poslat potřebné dokumenty z katastrálního úřadu

Do 48 hod

Nastudujeme dokumentaci
a připravíme podklady pro zakázku

Do 48 hod

Přijedeme za vámi
a provedeme zaměření stavby nebo pozemku

Do 7 dnů

Následně provedeme výpočty
a zpracujeme
geometrický plán

Do 14 dnů

Hotový geometrický plán necháme schválit katastrálním úřadem a předáme vám ověřený dokument.

Do 14 dnů

Předložíte plán katastrálnímu úřadu a podle potřeby (kolaudace, koupě nebo rozdělení pozemku) dodáte zbývající dokumenty

O nás

600 zakázek každý rok
Přes 35 let v oboru
Služby od A do Z

Jsme firma s dlouholetými zkušenostmi v oboru zeměměřičství, katastru nemovitostí a v inženýrské geodézii. 

Ing. Radim Dankovič se pohybuje v oboru geodézie a kartografie od roku 1983. Geodetické práce nabízíme nejen firmám, pracujeme také pro jednotlivce a státní správu. 

Pro sběr dat v terénu využíváme především GNSS přijímače Trimble nebo totální stanice Trimble a Geodimeter a následné zpracování děláme pomocí softwaru Geus a MicroStation V8. Výstupy poskytujeme v digitální i listinné podobě.